Vláda by měla do konce roku prodloužit i program Antivirus B

Aktuální protiepidemická opatření od čtvrtka zasáhnou další významnou část ekonomiky. Nově nemohou otevřít maloobchody a služby s výjimkou prodejen základního sortimentu. Opatření navíc už dopadají i na firmy a provozy, které nejsou uzavřeny přímo z rozhodnutí státu. Ve firmách vypadávají z pracovního procesu klíčoví zaměstnanci, kteří se dostávají do karantény nebo doma zůstávají na ošetřovném kvůli uzavření škol. Podniky tak musí i při využití různých organizačních opatření zásadně redukovat provozy a rozsah služeb. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR proto společně vyzývají vládu, aby do konce roku prodloužila program Antivirus B v nezměněné podobě. Ten může pokrýt zásadní výpadek lidí ve firmách, který již není možné změnit např. reorganizací provozů.

Vláda schválila minulý týden prodloužení programu Antivirus A do konce roku 2020 a přijala nový model Antiviru Plus, který má platit taktéž do konce roku 2020. Vzhledem k tomu, že v Česku znovu platí nouzový stav a vláda svým rozhodnutím opět omezila nebo zakázala činnost některým sektorům ekonomiky, jako například restauracím nebo maloobchodům, je prodloužení těchto programů zásadní. Pro mnohé další firmy, které současnými opatřeními nejsou omezené přímo, je ale klíčové i prodloužení programu Antivirus B.

„Vyzýváme vládu, aby prodloužila i režim B programu Antivirus. Od čtvrtka nemohou otevřít maloobchody a služby s výjimkou prodejen základního sortimentu. Opatření ale dopadají i na firmy a provozy, které nejsou uzavřeny přímo z rozhodnutí státu. Ve firmách vypadávají z pracovního procesu klíčoví zaměstnanci, kteří se dostávají do karantény nebo kvůli uzavření škol zůstávají doma na ošetřovném se svými dětmi. Podniky tak musí i při využití různých organizačních opařeních redukovat provozy a rozsah svých služeb. Další skupiny firem se do problémů dostávají i sekundárně. Pokud jsou například zavřené restaurace, logicky dopadne tato situace i na jejich dodavatele. Epidemie negativně ovlivňuje také exportéry. Ti jsou závislí na situaci v zahraničí. Proto je velmi důležité, aby se na tyto podniky nezapomínalo. Pomoc potřebují i ty,“ upozorňuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR dlouhodobě apelovaly nejen na prodloužení programu Antivirus A, ale především programu B. Antivirus A je cíleně mířený právě na podporu firem s nuceným omezením provozu, zatímco Antivirus B může pomoci i podnikům, které současná opatření zasáhla nepřímo. Jeho nenahraditelná role spočívá v tom, že může pokrýt zásadní výpadek pracovníků v důsledku rozšiřující se karantény v jednotlivých firmách, na který již není možné reagovat změnou vnitřních firemních pravidel a postupů.

„Členové Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jsou také malé a střední podniky, které ve velké většině vyrábí subdodávky pro finální výrobu velkých podniků v ČR i v zahraničí a na ně především dopadají důsledky pandemie ve zpracování dodávek. Rovněž v oblasti služeb, které organizace realizují, dochází k dopadu pandemie. Proto prodloužení Antiviru B je podstatné pro jejich další činnost,“ upozorňuje prezident KZPS ČR Jan Wiesner.

Místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková k tomu doplňuje: „Antivirus byl obecně vládou komunikován jako nástroj k udržení smysluplné zaměstnanosti. Vyjmutím programu Antivirus B by se stal v zásadě torzem a zpochybnilo by to i dosavadní záměr vlády. Tento nástroj zcela jistě není hlavní příčinou neflexibilního pracovního trhu, jak někdy zaznívá. Ve většině případů je to právě naopak – zejména v segmentu malých a středních podniků (MSP) sehrává svou roli v udržení zapracovaného týmu lidí, do nichž firma investovala a o které se může opřít při opětovném rozjezdu, poté, co krize odezní. Pustí-li je nyní na pracovní trh, ihned se jich chopí kapitálově silnější nadnárodní korporáty, a segment MSP se z takového kroku může regenerovat velice dlouhou dobu. Pomoci firmám s náklady na zaměstnance by mělo být prioritním opatřením, neboť tyto náklady tvoří drtivou část nákladů firem a velice rychle odčerpávají cash.“

„Není pro nás přijatelné, aby některým podnikům stát zvýšil náhrady a uhradil jim prakticky 100 procent nákladů po dobu uzavření včetně navýšení maxima náhrady, zatímco ostatním, na které epidemie také dopadá a jsou rovněž v problémech, které si nezpůsobily, hodil přes palubu. Z těchto důvodů požadujeme i prodloužení Antiviru B,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Průzkumy SP ČR dlouhodobě ukazují, že význam programu Antiviru A, ale také Antiviru B neustále roste napříč firmami všech velikostí. Už jeho první prodloužení do konce srpna 2020, které Svaz průmyslu a dopravy prosazoval, uvítalo kvůli horšící se hospodářské situaci 71 % firem. Z výsledků průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR je také patrné, že program Antivirus prokazatelně pomáhá firmám udržet si klíčové zaměstnance, pro které nemají přechodně dostatek práce a budou je potřebovat pro rozjezd po skončení krize.

Kontakty pro média:

Lenka Dudková
PR manažerka
Svaz průmyslu a dopravy ČR
+420 724 012 626
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • www.spcr.cz

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
Místopředsedkyně představenstva
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
+420 737 245 205
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • www.amsp.cz

Jan Zikeš
Vedoucí tajemník
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
+420 775 15 77 50
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. • www.kzps.cz

Gbelec Ondřej
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět