SP ČR: Průmysl i export na závěr roku rostly

Průmysl i export se ke konci roku snažily vyrovnat jarní ztráty. Ačkoliv se jedná v obou případech o největší propady od roku 2009, výsledky jsou nakonec lepší, než byla původní očekávání. Průmysl v prosinci 2020 vzrostl meziměsíčně o 0,2 %, a dokonce i meziročně o 0,5 %. Zvýšila se hodnota nových zakázek i tržby z průmyslové činnosti. K oživení ke konci roku došlo i u exportu. V přeshraničním pojetí klesl vývoz za rok 2020 meziročně o více než 3 %.

Firmy po jarních nejistotách zavedly řadu opatření a část výpadků v druhé polovině roku eliminovaly. Podle ČSÚ v celém roce 2020 průmyslová produkce klesla meziročně o 8,0 %, tedy méně, než ukazovaly původní předpoklady. „Ukazuje se, že průmysl funguje dál i ve ztížených podmínkách, které přinesl loňský rok. Na současnou krizi dokázaly nejlépe zareagovat hlavně odvětví výroby motorových vozidel a s tím související produkce pryžových a plastových výrobků, které se nejvíce podílely prosincových výsledcích,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na průmysl působí pozitivně i lepší výsledky zahraniční poptávky. Tržby průmyslu z vývozu se zvýšily o 13,7 %, hodnota nových zakázek ze zahraničí se zvýšila o 13,1 %. Proto je nutné udržet při splnění epidemických opatření fungující zahraniční obchod.

„Vyzýváme českou vládu k aktivnější proexportní politice, která bude reflektovat změněnou situaci zahraničního obchodu a jeho přínos pro oživení české ekonomiky po pandemii. České firmy potřebují rychlou obnovu podnikatelských misí a zvýšenou podporu při účasti na zahraničních veletrzích. Měla by také rozšířit portfolio státních institucí, které poskytují exportérům finanční a institucionální podporu. Pouze rychlá a koordinovaná odpověď může mít jasný, reálný dopad,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR.

Prosincová data průmyslu tak dávají naději do roku 2021. „V letošním roce očekáváme růst průmyslové produkce mezi 5 a 6 %. Vycházíme ale z výraznějšího propadu celkového výsledku roku 2020 a celkově ochlazené poptávky,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.
kategorie Tiskové zprávy
zpět