SP ČR nesouhlasí s návrhem tzv. úřední maturity

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně nesouhlasí s návrhem na tzv. úřední maturitu. Přestože chápeme složitost současné situace, zavedení úřední maturity nepodporujeme, protože by mohla diskriminovat letošní držitele maturity oproti maturantům z jiných ročníků.

„Úřední maturitu by totiž někteří zaměstnavatelé nemuseli uznávat jako plnohodnotnou. Není pravda, že zaměstnavatelé maturitu nevyžadují. Maturita je pro ně úřední celostátně platné ověření dosažených znalostí, protože váha známek i kvalita výuky na jednotlivých školách se liší. Firmy vždy posuzují nejvyšší dosažené vzdělání, v případě nejasností s letošní maturitou by tak mohly absolventům nasadit platové tarify jako pro absolventy základního vzdělání,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Existuje také mnoho oblastí, kde zákon maturitu vyžaduje. Týká se to hlavně bezpečnosti provozu, například u elektro specializací. Zaměstnavatel, který by pustil na elektrické zařízení někoho, kdo není dostatečně certifikovaný a trénovaný, by se tak dopouštěl obecného ohrožení.

„Samotným žákům by pak úřednická maturita jen ublížila. Spousta studentů, kteří se intenzivně připravují, by se cítili poškozeni. Od začátku pandemie navíc udělaly školy velký posun v digitalizaci. Pro zvládnutí maturit proto podle nás stačí návrh, s jakým přišlo ministerstvo školství. Tedy aby se prodloužil čas u didaktických testů, upravil harmonogram maturit a praktické zkoušky se posunuly až do srpna. Schůdnou možností podle nás také je, aby žáci, kteří se na květnovou maturitu necítí, získali osvědčení o absolvování středního vzdělávání v daném oboru a měli možnost si maturitu bez dalších podmínek dodělat do 5 let,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Návrh na zavedení úřední maturity s námi nikdo nekonzultoval. Je to přitom tak zásadní rozhodnutí, že by se k němu měly vyjádřit i zaměstnavatelské svazy. Takzvaná úřední maturita je úplně nová věc, proto ji chceme nejprve probrat na tripartitě,“ dodává Milena Jabůrková.
kategorie Tiskové zprávy
zpět