Průmysl 4.0: SP ČR digitalizaci podporuje

SP ČR zveřejnil výsledky šetření mezi firmami k digitalizaci.

Tyto údaje vyplývají ze  společného šetření, které iniciovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (AHK) v rámci jeho letošního tématu Průmysl 4.0, jehož se zúčastnil také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Výsledky šetření dnes jeho tvůrci představili v Praze. Průzkumu se na přelomu února a března zúčastnili zástupci 274 firem.

Digitalizaci ve větší či menší míře využívají tři čtvrtiny tuzemských firem. Desetina firem je plně digitalizovaná, zhruba dvě pětiny mají digitalizaci dobře rozvinutou. Její důležitost si uvědomují také další společnosti – čtvrtina firem proto v příštích pěti letech na ni hodlá investovat více než čtyři procenta svého obratu, čtyři procenta firem dokonce přes desetinu svého obratu.

Desetina oslovených firem očekává v důsledku zavádění digitalizace snížení počtu zaměstnanců; podle očekávání tří čtvrtin firem by ke změnám počtu zaměstnanců docházet nemělo. Tato čísla kontrastují s daty publikovanými Evropskou komisí - dle jejích předpokladů totiž internetová ekonomika vytváří za každé zrušené pracovní místo 2,6 nových pracovních míst a na čistém počtu nově vytvořených pracovních míst se může podílet až z 25 procent.

„Jsme přesvědčeni, že poznání digitálních potřeb českých firem je klíčové zejména pro tvorbu vládních strategií v této oblasti a rovněž pro efektivní čerpání finančních prostředků z evropských fondů v novém programovém období,“ uvedl člen představenstva SP ČR Ivan Vrzal.

Podle SP ČR je průzkum krokem pro získání analytických informací o současném stavu českého podnikání a průmyslu a jeho výsledky je nutné prezentovat státní správě, aby je využila při své činnosti. „Jak dokazují i výsledky tohoto aktuálního šetření, český byznys je digitalizován či na digitalizaci připraven a nyní je na státní správě, aby se do průmyslové revoluce 4.0 efektivně zapojila. Ovšem vláda nehledě na dlouhodobé ubezpečování doposud nestanovila jediného gestora za oblast rozvoje ICT a nezpracovala a neimplementovala jedinou zastřešující národní digitální strategii, k níž by byly jasně přiřazeny konkrétní úkoly, jejich řešitelé a termíny pro splnění. Bez splnění těchto předpokladů nemá Česko šanci být konkurenceschopné v mezinárodním měřítku,“míní Ivan Vrzal.

Podle SP ČR vláda nemá jasno v tom, jaká je aktuální situace v ČR (kromě stavu sítí a propojenosti republiky internetem, který je pečlivě zmapován) a ani v tom, kam by se země měla posunout. SP ČR poukazuje na tři hlavní problémy: Jde o přetrvávající gesční roztříštěnost odpovědnosti za oblast ICT v rámci vlády i jejích pracovních a poradních orgánů. Za druhé neexistuje jednotná digitální strategie pro ČR. V současnosti existuje více než 30 politik, strategií či akčních plánů a nadále panuje nejasnost jejich hierarchie a vzájemných souvztažností.

SP ČR rovněž dlouhodobě upozorňuje na problém efektivity čerpání prostředků z EU fondů na rozvoj ICT. „Prosazujeme, aby byly v období 2014 až 2020 upřednostňovány projekty, jejichž zaměření umožní co nejlepší využití prostředků na digitalizaci. Zvýšilo by to konkurenceschopnost firem a tím i celé české ekonomiky,“ uvedla specialistka SP ČR na evropskou politiku Tereza Šamanová. Současně upozornila, že podkladem pro schvalování prostředků pro digitalizaci by měla být analýza opatření, která vykazují v tomto ohledu maximální efekt. Česko však žádnou takovouto analýzou nedisponuje. „Svaz je prostřednictvím informací ze své členské základny připraven přispět k přípravě takové analýzy,“ uvedla Tereza Šamanová.

Průzkum se zabýval i překážkami a riziky digitalizace. Téměř čtvrtina firem (23 %) se obává o bezpečnost dat. Některé poukazují na zvýšené náklady, nutnou kvalifikaci zaměstnanců či nejasný ekonomický efekt. Problémem je i nedostatečná standardizace a certifikace. Témata, která pálí podniky, se prolínají s prioritami SP ČR v oblasti digitální agendy; SP ČR proto například úzce spolupracuje na řešení tématu ochrany dat s partnery na národní i evropské úrovni.

Podrobnou prezentaci k šetření najdete zde:

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět