Podpora sociálního dialogu se sociálními partnery v České republice

SP ČR jako spoluřešitel mezinárodního projektu v oblasti zkvalitnění služeb sociálních partnerů v ČR.

 

Zadavatel

 • Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Hlavní realizátor projektu

 • Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) - Odborná vzdělávací centra bavorského hospodářství

Partneři projektu

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR

Realizace projektu

 • 01/2007 – 10/2008

Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit vybrané svazy zaměstnavatelů a podniky v České republice při:
 • realizaci uspořádání práv a povinností Společenství (Acquis Communautaire), zejména v oblasti hospodářské a sociální politiky,
 • dalším vývoji autonomního sociálního dialogu a dále
 • realizaci hranice překračujících česko-německých odborných rozhovorů, konzultací a kooperací.

Stručný popis projektu

K realizaci uvedených cílů realizátoři využili mj. těchto nástrojů:

 • poradenství,
 • workshopů a setkání s experty,
 • seminářů,
 • praktik a stáží,
 • nadnárodních konferencí.

Projekt opět sledoval tři základní oblasti,  a to dialog v sociálním partnerství, zdokonalení a zkvalitnění bezpečnosti práce a posílení příhraničních regionů.

řešitelé se dohodli na řadě témat:

 • bezpečnost a ochrana zdraví, zejména v MSP v návaznosti na směrnice EU,
 • flexibilní pracovní doba,
 • posílení úlohy postavení zaměstnavatelských svazů (regionalizace),
 • lobbystická činnost,
 • etika podnikání MSP,
 • posílení strategického řízení v podnicích,
 • problematika budoucího zaměstnávání českých pracovníků v zemích EU,
 • praktické výměny zkušeností manažerů z podniků a svazů v obdobných organizacích v SRN,
 • problematika řešení absolventů škol, zejména technických profesí,
 • zkušenosti z oblasti pracovního práva,
 • výměna zkušeností se zaměstnáváním obtížně uplatnitelných osob na trhu práce,
 • posílení vzájemné spolupráce obou svazů (SP a BDA) ve strukturách EU (společná stanoviska a zájmy, vzájemná výměna názorů na úpravy, které jsou předmětem jednání BUSINESSEUROPE, posouzení diskutovaných témat s ohledem na konkrétní národní specifika, zájmy zaměstnavatelů – příklady přijímání nových směrnic, revize stávajících),
 • posílení vzájemné spolupráce a kooperace českých a německých firem,
 • informační a komunikační technologie a konkurenceschopnost,
 • vnitřní i vnější komunikace základ pro dynamický svaz – předávání zkušeností mezi svazy,
 • mediální aktivity svazů.

Výstup

 • V roce 2007 se uskutečnila řada aktivit, jak na regionální, tak i celostátní úrovni. Významnou aktivitou byly i odborné stáže pro vybrané manažery ze sekretariátu SP ČR, Odvětvového svazu chemického průmyslu, Odvětvového svazu energetiky a dalších.
 • Nadnárodní konference k problematice sociálního dialogu ve dnech od 22. - 24. dubna 2008 v Budapešti. Také byl v březnu 2008 německým partnerům schválen doplňující projekt zaměřený na konzultace odborníků v oblasti BOZP.

Kontaktní osoby

Mgr. Ivan Paul, ipaul (zavináč) spcr.cz

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět