Analýza kolektivního vyjednávání

V rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ provedl SP ČR analýzu kolektivního vyjednávání. Cílem této analýzy bylo získat komplexní informace o kolektivním vyjednávání na úrovni kolektivních smluv vyššího stupně, včetně obsahu kolektivních smluv, tj. dojednaných závazků a jejich naplňování.

Součástí analýzy bylo i zmapování a vyhodnocení využitelnosti specifických institutů v oblasti kolektivního vyjednávání, a to rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně a tzv. skupinové kolektivní smlouvy.

Analýza vybraných okruhů kolektivního vyjednávání by měla pokračovat druhou etapou, která bude zaměřena na zmapování situace v kolektivním vyjednávání na úrovni podniku.

Text celé analýzy naleznete zde .

K výstupům analýzy také proběhl 18. 2. 2010 v prostorách SP ČR kulatý stůl "Výstupy analýzy kolektivních smluv vyššího stupně" za účasti 15 představitelů svazů. Doporučení účastníků kulatého stolu jsou následující:

  • Pokračovat v plánovaném záměru provést ve druhé etapě analýzu podnikových kolektivních smluv a vyhodnocení kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni v rámci 14 šetřených odvětví.
  • V připravovaném následném projektu OP LZZ „Upevňování sociálního dialogu“ realizovat semináře a kurzy jak pro odvětvové svazy, tak i pro členské firmy ke zlepšení interaktivních dovedností při kolektivním vyjednávání.
  • Ponechat problematiku řešení institutu rozšiřování závaznosti KSVS (ponechání, zrušení) na pozdější období s ohledem na rozdílnou situaci v odvětvích a firmách v období krize.
  • Brát v potaz konkrétní problémy a případné požadavky z praxe odvětvových svazů k problematice uzavírání KS jak vyššího stupně, tak i případně z podnikových kolektivních smluv.

Prezentaci z kulatého stolu naleznete zde .

esf_eu_oplzz_podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět