Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů

Předkladatel projektu

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR

Partneři projektu

Realizace projektu

 • Projekt je realizován v období 1. března 2008 až 31. května 2010 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory 1.1 -  Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

Pojetí projektu

 • Projekt by měl přispět ke zlepšení profesionálního vystupování zástupců svazu při jednáních na regionální, národní i evropské úrovni a kvalitní zabezpečení agendy, podporující representativnost svazu i dalších sociálních partnerů z regionální působnosti na mezinárodním poli. K tomuto by měl přispět i připravovaný webový portál, který by měl být komplexní platformou pro sociální dialog v České republice – počínaje zprávami z jednání tripartity, kolektivního vyjednávání, přes znění zákonů a vyhlášek v připomínkových řízeních až po on-line právní poradenství a diskusní fórum.

Cíle projektu

 • Zlepšení fungování a efektivity vnitřního aparátu organizací sociálních partnerů, kteří pak cílovým skupinám poskytnou lepší servis, poradenství, konzultační činnosti v oblastech rozvoje lidských zdrojů, právních, ekonomických, technologických a dalších.
 • Profesionální vystupování zástupců sociálních partnerů ČR při jednáních na regionální, národní i evropské úrovni a kvalitní zabezpečení agendy, podporující representativnost sociálních partnerů z regionální působnosti na mezinárodním poli (podpora jazykového, odborného, technického vzdělávání zaměstnanců a spolupracujících osob sekretariátů svazů a odborů, včetně posílení jejich personálních kapacit a využívání moderních způsobů komunikace).

 

Cílová skupina

 • Sociální partneři v ČR, zaměstnavatelé, zaměstnanci, jejich organizace a jejich zaměstnanci.

Klíčové aktivity (KA) projektu

 • KA č. 1: Diagnostika cílů pro sociální partnery
 • KA č. 2: Diagnostika institucionálních procesů
 • KA č. 3: Analýza pracovních míst a personálních činností
 • KA č. 4: Analýza vzdělávacích potřeb
 • KA č. 5: Vstupní vzdělávání
 • KA č. 6: Prohlubující vzdělávání A
 • KA č. 7: Prohlubující vzdělávání B
 • KA č. 8: Prohlubující vzdělávání C
 • KA č. 9: Kompletní příprava kvalitního technologického a informačního zázemí
 • KA č. 10: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz
 • KA č. 11: Modernizace webových stránek jednotlivých sociálních partnerů
 • KA č. 12: Vytvoření Corporate identity každého zvlášť - zrušeno
 • KA č. 13: Vytvoření sítě poradenských center
 • KA č. 14: Přenos zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí
 • KA č. 15: Řízení projektu
 • KA č. 16: Publicita projektu

Průběžné výstupy

Kontaktní osoby

 • Koordinátor projektu: Mgr. Anna Chvojková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Hlavní manažer za SP ČR: Ing. Alice Čechová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sumarizace informací o projektu ke stažení zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

esf_eu_oplzz_podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět