Pomáháme firmám v západních Čechách s hledáním zaměstnanců

Zaměstnavatele dlouhodobě trápí nedostatek zaměstnanců. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit je získání zahraničních pracovníků do své firmy. Jenže řada firem se potýká s tím, že pro pracovníka z Ukrajiny vyřídí všechna povolení, ten ale nenastoupí, nebo odejde po pár dnech, protože mu jiný zprostředkovatel práce nabídne zdánlivě lepší podmínky.

Na způsob řešení těchto praktik se zástupci firem z Jihočeského kraje ptali pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu. Setkání hostil Svaz průmyslu a dopravy v Českých Budějovicích. Zajímalo je také, co se stane se zahraničními pracovníky v okamžiku, kdy českou ekonomiku zasáhne recese a potenciálních zaměstnanců bude zase na trhu práce nadbytek.

Pro firmy z Plzeňského a Karlovarského kraje uspořádal Svaz průmyslu Poradní sbory Oblastního inspektorátu práce. Tyto poradní sbory se opakují již několik let. Slouží k předávání informací o aktuálním dění v oblastech působení Oblastního inspektorátu práce, ohledně trhu práce a zaměstnanosti. Firmy diskutovaly o novinkách v legislativě, o právech kontrolované osoby, spolupráci státních orgánů ve vztahu ke kontrole a dodržování pracovně právních předpisů.

Diskuse se stočila také k problematice pracovní úrazovosti a nejčastějších nedostatků v oblasti BOZP, PVP a nelegálního zaměstnávání. Účastníci se dozvěděli o příkladech z praxe jednotlivých firem.

V Plzni se uskutečnilo diskusní fórum o aktualitách z pracovně právní legislativy. Hlavními tématy byly GDPR, dlouhodobé ošetřovné, otcovská dovolená, pracovně lékařská péče, jednotlivé formuláře exekučních příkazů a jak se jejich úprava změnila, včetně dopadů do praxe. Firmy dostaly také informace o připravované legislativě, ať už jde o novelu zákoníku práce, zrušení karenční doby či e-neschopenku.

Spolu s těmito akcemi Svaz průmyslu a dopravy s regionálním zastoupením v Plzni rovněž pořádá putovní výstavu firem „Plzeňský kraj, region kvalitních zaměstnavatelů“. Letos se koná její už 2. ročník. Patnáct vystavujících firem se na ní prezentuje během čtyř měsíců ve vybraných městech Plzeňského kraje. Cílem výstavy je představit podniky širší veřejnosti a oslovit potenciální zaměstnance s nabídkou práce u těchto kvalitních zaměstnavatelů. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pociťují také firmy z Plzeňského kraje. Proto Svaz průmyslu s regionálním zastoupením v Plzni často organizuje či se podílí na mnoha akcích zaměřených na podporu technického vzdělávání. Například 13. ročník Akademie řemesel se uskutečnil v říjnu v Rokycanech. Jedná se o prezentaci středních škol a zaměstnavatelů. Tato výstava je zaměřena na možnosti dalšího vzdělávání žáků po ukončení základní školy a dává si za cíl podpořit zájem žáků o technické vzdělávání. Střední školy na Akademii představily své vzdělávací obory. Součástí prezentace byly také doprovodné programy a ukázky prací studentů. Prezentace je určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol, ale též široké veřejnosti. Svaz průmyslu a dopravy ČR zde byl zastoupen manažerem regionálního zastoupení Michalem Lehkým, který hovořil na téma průmysl 4.0 a digitalizace.

Jan Stuchlík
/
kategorie Svaz v regionech
zpět