Týdenní přehled v institucích EU 21.09. - 27.09. 2015

V pondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro mezinárodní obchod se bude zabývat mechanismem na ochranu investic v rámci TTIP.

 

V pondělí se v Lucemburku koná konference věnovaná Jednotnému digitálnímu trhu. CEBRE organizuje v Evropském domě v Praze panelovou debatu na téma digitální kontrakt jako jedna z iniciativ balíčku Jednotný digitální trh. V úterý v Bruselu mimořádně zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci s cílem uzavřít prozatímní dohodu o umístění dalších 120 000 migrantů.V úterý Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP projedná zprávu Směrem k lepší právní úpravě jednotného trhu, kterou by měl den poté schválit. Ve středu budou hlavy a předsedové členských států v Bruselu řešit krizi aktuálního stavu migračních toků v EU. Ve středu Senát ČR na své 12. schůzi projedná Strategii pro jednotný digitální trh v EU. Ve středu členové Komise povedou první orientační debatu na téma Strategie pro vnitřní trh zboží a služeb. Ve čtvrtek se uskuteční schůze Výboru pro evropské záležitosti PS PČR. Poslanci se budou mj. zabývat problematikou migrace, unijní pomocí Řecku, označováním energetické účinnosti štítky či posílením nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.V pátek proběhne v Lucemburku neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a zdraví zaměřené na téma směrnice o přeshraniční zdravotní péči. 

Kompletní přehled aktivit institucí naleznete zde

týdenní_zpráva_21-09až27-09-2015.pdf

 

§ 

§ 

Cebre
/
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět