Týdenní přehled v institucích EU 14.09. - 20.09. 2015

V pondělí zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.Hlavním tématem bude stanovení budoucího postupu řešení migrační krize.

V pondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat dálkově řízenými letadlovými systémy.V pondělí začíná v Hamburku celotýdenní konference věnovaná fotovoltaice a solárním energiím.  V úterý se v Soulu uskuteční 8. mezinárodní summit mezi EU a Korejskou republikou. V úterý zasedají výbory Evropského parlamentu. Výběrem Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat přípravou nové klimatické dohody v Paříži a zprávou o mezních hodnotách emisí a typech spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích. Ve středu se koná plenární zasedání Evropského parlamentu, hlavním tématem je příprava pracovního programu Evropské komise na rok 2016. Ve středu kolegium komisařů povede orientační debatu o strategii Evropě 2020 a revizi evropské politiky sousedství. Ve středu začne dvoudenní plenární zasedání EHSV, stanoviska ke schválení se týkají např. duálních systémů odborného vzdělávání, digitalizace, mezinárodní silniční dopravy a sociálního dumpingu.V pátek zasedá Rada pro životní prostředí a bude se zabývat pozicí pro konferenci o klimatických změnách, která se bude konat v Paříži.

Kompletní přehled aktivit institucí naleznete zde

týdenní_zpráva_14-09až20-09-2015_.pdf

kategorie CEBRE a SPČR
zpět