V Bruselu se bude konat březnový Summit EU

Březnové zasedání Evropské rady (ER) se bude v Bruselu konat ve dnech 9.-10.  března 2017. V části věnované pracovním příležitostem růstu a konkurenceschopnosti se budou šéfové států a vlád věnovat fondu pro strategické investice (EFSI), vnitřnímu trhu, obchodní politice, bankovní unii, evropskému semestru a průmyslové politice. Na programu jednání je otázka migrace a plnění Maltské deklarace, vnější bezpečnost a obrana. Vnější vztahy jsou věnovány problematice západního Balkánu.

Česká republika, jako členský stát EU s nejvyšším podílem průmyslu na HDP, je připravena vyjádřit v Bruselu velkou podporu zejména průmyslové politice zejména systematickému zohledňování aspektu konkurenceschopnosti evropského průmyslu ve všech oblastech politiky EU. ČR sdílí opakované volání některých členských států po tom, aby Evropská komise vydala ucelenou strategii k průmyslové politice.
Evropský fond pro strategické investice (EFSI) již mobilizoval 138 mld. eur v 27 ČS v prvním roce svého fungování, z čehož profitovalo skoro 300 tisíc malých a středních podniků. Komise proto navrhla prodloužit fungování EFSI a zdvojnásobit jeho cíl na 630 mld. eur do roku 2022 za současného zlepšení jeho geografické a sektorové vyváženosti. Závěry ER by měly přivítat dohodu na společné pozici Rady k prodloužení fungování EFSI.
 

Evropská rada v závěrech zdůrazní nutnost dobrého fungování vnitřního trhu pro růst a zaměstnanost, potřebu efektivní implementace legislativních návrhů týkajících se vnitřního trhu s cílem naplnění jednotlivých strategií do roku 2018. Evropská rada by měla zhodnotit pokrok v jednotlivých iniciativách týkajících se vnitřního trhu opět v červnu 2017.

Dalším tématem bude i obchod a blížící se předběžné provádění dohody CETA. ER poukáže na připravenost EU k rychlému pokroku v jednáních o volném obchodu, zejména s Japonskem, a vyzve k rychlému dokončení legislativní práce v oblasti nástrojů na ochranu obchodu.
 

Pokud jde o modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, v prosinci 2016 byla přijata pozice Rady pro trialog, která představuje křehký kompromis mezi členskými státy, jehož dosažení předcházely 4 roky diskuzí. První jednání trialogu bylo odloženo na 21. března 2017.

V oblasti finančních trhů pak ER zdůrazní především potřebu dokončení bankovní unie, pokud jde o redukci a sdílení rizik a zároveň vyzve Radu k uzavření příslušných návrhů k posílení odolnosti finančního sektoru do konce letošního roku.


Evropská komise si jako jednu z priorit v rámci svých politických směrů vytkla posílenou průmyslovou základnu EU a v této souvislosti mj. připomněla předpoklady, jež jsou k jeho dosažení nezbytné: stimulace investic do nových technologií, zlepšení podnikatelského prostředí, usnadnění přístupu na trhy a k financování, či pracovníci vybavení dovednostmi odpovídajícími potřebám průmyslu.  

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope adresuje Donadu Tuskovi, předsedovi ER, své pravidelné poselství a vyzývá členské státy k jednotě: „Evropa čelí mnoha výzvám – nejistému externímu prostředí, vyjednávání Brexitu, nezaměstnanosti, bezpečnosti, migraci, kterým  mohou členské státy čelit  lépe společně a s větší váhou na globálním poli.“  Vzhledem ke stále ještě umírněnému růstu investic a podílu investic na HDP, který ještě nedosáhl předkrizové úrovně, vyzývá BusinessEurope dále k provádění strukturálních reforem. Podle Barometru reforem, který BE nedávno zveřejnil, neberou členské státy specifická doporučení (CSR) Evropské komise vážně a plní je jen na 17%.

Vladimíra Drbalová
poradkyně GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Ke stažení:
Dopis BusinessEurope předsedovi Donaldu Tuskovi

Kateřina Pavlíková
/
kategorie EU infoservis
zpět