Evropský fond pro strategické investice (EFSI) se osvědčil

Komise připravuje opatření na jeho zlepšení


Evropská komise vyhodnotila rok fungování EFSI a začátkem června 2016 předložila návrhy na jeho zlepšení a prodloužení do roku 2018 (legislativní návrh předloží na podzim 2016).

Evropská investiční banka a Evropská komise zintenzivní svou kontaktní činnost na lokálních úrovních v členských zemích, kde investice z EFSI zaostávají, aby podpořily větší aktivitu. Komise spustila Evropský portál investičních projektů (EIPP) – platformu sdružující evropské navrhovatele projektů a investory z EU i mimo ni. Současně usiluje o to, aby služby Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) měly lokálnější charakter a přiblížily se společnostem, které by z nich měly mít prospěch. Kombinace EFSI s evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy) bude dále zjednodušena. Bude rychle rozšířen specializovaný nástroj EFSI pro malé a střední podniky. Bude podporováno vytváření investičních platforem.

Evropská komise již podnikla řadu kroků ke zlepšení podnikatelského prostředí a podmínek financování. Snížila kapitálové požadavky pro pojišťovny a zajišťovny a vyhodnocuje, zda je vhodné podobným způsobem snížit kapitálové požadavky pro expozice do infrastruktury. Bude přispívat k rozvoji trhu s udržitelnými a ekologickými projekty (podporou rozvoje trhu se zelenými dluhopisy v Evropě). Komise také navrhne změny regulačního rámce rizikového kapitálu v Evropě. V podobě sdělení o pojmu státní podpory poskytla praktické pokyny ohledně toho, co představuje státní podporu. Komise také pracuje na zřízení celoevropského fondu fondů rizikového kapitálu, který by kombinoval veřejné finance se soukromým kapitálem a novým společnostem by poskytl další impulsy a zdroje. Další oblasti činnosti, které jsou nebo budou prováděny na úrovni EU s cílem vytvořit podnikatelsky příznivé prostředí podporující inovace a investice do lidí nastiňuje sdělení o plnění agendy jednotného trhu.

Evropská komise také prozkoumá možnost využití fondu typu EFSI pro investice do rozvoje třetích zemí.

pdfZhodnocení EFSI KOM(2016) 359771.24 KB

Evropský portál investičních projektů

Seznam dohod uzavřených s malými a středními podniky pro financování z EFSI (AJ)

pdfSdělení o plnění agendy jednotného trhu KOM(2016) 361461.04 KB + pdfpříloha 415.23 KB

Pojem státní podpora (AJ)

Kombinování EFSI se strukturálními a investičními fondy (ESI fondy)

pdfEFSI a energetika115.69 KB (AJ)

Další informace k investičnímu plánu EU a EFSI

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět