Stanovisko ke specifickým doporučením Komise pro ČR 2016

Byznys postrádá silnější a adresná doporučení u daňového systému, energetické účinnosti, e-governmentu a vzdělávání
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) reaguje na návrh specifických doporučení Rady k národnímu programu reforem ČR a konvergenčnímu programu ČR 2016 KOM (2016) 324 zveřejněný Komisí 18. 5. 2016. Pokud jde o počet a formu doporučení, SP ČR oceňuje, že Komise se drží svého slibu snížit počet doporučení a zaměřit se spíše na dosažené výsledky, než předepisovat nástroje a metody k jejich dosažení.

SP ČR není překvapen hodnocením a doporučeními adresovanými ČR a pozitivně hodnotí kritiku, doporučení i některé výtky a pobídky směrované k investicím, energetické účinnosti, infrastrukturám, výzkumu a vývoji, elektronické veřejné správě, daním či vzdělávání. Adresná doporučení by očekával zejména pokud jde o zjednodušení daňového systému, naplňování akčního plánu energetické účinnosti, rozvoje e-governmentu a zlepšení dovedností na straně nabídky práce a jejich sladění s požadavky trhu práce.

pdfStanovisko SP ČR355.71 KB

Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět