První krok Komise k dokončení hospodářské a měnové unie

Součástí balíčku Komise jsou i návrhy na vylepšení evropského semestru.

Komise neztrácí tempo a přichází v detailu s balíkem opatření první fáze prohlubování a dokončování hospodářské a měnové unie (HMU). Pokud bude Česká republika otálet s přijetím eura, bude stát opodál.

Sdělení Evropské komise „O krocích k dokončení hospodářské a měnové unie“ (KOM(2015) 600) z 21. 10. 2015 navazuje na „Zprávu pěti předsedů“, která byla členským státům oficiálně představena na jednání Evropské rady ve dnech 25. - 26. června 2015 a obsahovala nástin kroků, jejichž provedení by mělo vést k dokončení HMU.

Hlavním cílem iniciativy na prohloubení HMU je zajistit, aby její rámec směřoval k plné kompatibilitě s požadavky na sdílení jednotné měny a zajišťoval odolnost proti budoucím šokům, které mohou ohrozit hospodářskou a politickou stabilitu Unie. Evropská komise proto ve svém aktuálním balíčku rozvíjí opatření tzv. 1 fáze – prohlubování HMU, která byla zahájena v červnu 2015 a měla by pokračovat do roku 2017. I když záměrem první fáze je sice lepší využití a vylepšení stávajících nástrojů hospodářské správy, přichází Komise i s některými novými prvky, které by měly zejména urychlit konvergenci států eurozóny a posílit aspekty politiky zaměstnanosti a sociální politiky v mechanismu makroekonomických nerovnováh.

Zřízením poradní Evropské fiskální rady Komise dělá i první krok k vybudování fiskální unie. Komise navrhuje i zřízení tzv. Vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost, jejímž úkolem by mělo být napomáhat zlepšovat vytváření politiky a hodnotit jejich dopad na konkurenceschopnost. V oblasti zaměstnanosti a trhu práce je návrat k principu flexikurity. Součástí balíčku jsou i návrhy na vylepšení evropského semestru, navazujíc letošní včasné vydání tzv. Country reports  a vytvoření dostatečného prostoru pro hlubší zapojení sociálních partnerů a konzultace mezi Evropskou komisí a členskými státy o zveřejněných specifických doporučeních.

pdfTisková zpráva Evropské komise k dokončení hospodářské a měnové unie71.67 KB + pdfOtázky a odpovědi(AJ)87.23 KB

pdfInformační přehled č. 1: Vnější zastoupení eura1.35 MB (AJ)
pdfInformační přehled č. 2: Systém vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost1.34 MB (AJ)
pdfInformační přehled č. 3: Poradní Evropská fiskální rada1.22 MB (AJ)
pdfInformační přehled č. 4: Dokončení bankovní unie 783.3 KB(AJ)
pdfInformační přehled č. 5: Přepracovaný evropský semestr1.22 MB (AJ)

pdfSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie (COM(2015) 600)574.11 KB (pdfAJ409.03 KB)

pdfRozhodnutí Komise o zřízení nezávislé poradní Evropské fiskální rady125.95 KB (AJ)
pdfDoporučení pro doporučení Rady ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci Eurozóny221.54 KB (pdfAJ49.73 KB)
pdfSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance o plánu cesty pro posun směrem k jednotnějšímu vnějšímu zastoupení eurozóny na mezinárodních fórech320.29 KB (pdfAJ)
pdfNávrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu283.17 KB (pdfAJ162.62 KB)

Zpráva pěti předsedů

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět