Návrh Společné zprávy EU k zaměstnanosti

Evropa se musí vrátit k principu flexikurity

Situace na trzích práce se zlepšuje, zaměstnanost stoupá téměř ve všech členských státech, nezaměstnanost klesá, příjmy domácností rostou se zvyšujícím se ekonomickým oživením, počet lidí ohrožených chudobou se stabilizoval. Výdaje do vzdělávání klesly v rámci celé Evropy od roku 2010 o 3,2 %.

Evropa se musí vrátit k principu flexikurity, tzn. vytvořit rovnováhu mezi flexibilitou a ochranou trhu práce. Daňové systémy musí pobízet k aktivizaci lidí a současně snížit zdanění práce a umožnit zaměstnavatelům najímat zejména mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané. Motorem tvorby pracovních míst zůstávají malé a střední podniky. Česká republika se drží průměru. Pozitivně je hodnocena, pokud jde o nízkou míru rizika a sociální chudoby, reformy v oblasti zdravotní péče, strategie na podporu rómské komunity a podpůrná opatření pro rodiny s dětmi.

pdfPodrobnější informace k návrhu375.27 KB

pdfSpolečná zpráva k zaměstnanosti1.57 MB (AJ)

Roční analýza růstu Evropské komise na rok 2016 na webu SP ČR

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět