506. plenární zasedání EHSV

Timmermans o lepší právní úpravě, Katainen o investičním balíčku
V pořadí již 506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se konalo v Bruselu ve dnech 18. – 19. 3. 2015. Hostem prvního dne zasedání byl Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise a komisař pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv, který prezentoval program zlepšování tvorby právních předpisů.  Místopředseda Timmermans v úvodu diskuse řekl: „Zodpovídám za důležitou část změn naší činnosti, jsme Komisí, která se nechce rozptylovat, ale soustředit se na klíčová témata, pouze omezený počet návrhů.  Chci partnerství a nové přístupy i s EHSV. Často chybí analýza současných legislativních návrhů.  Zástupci malých a středně velkých podniků mne prosí, abychom jim pomohli vypořádat se s tou velikou zátěží. Odbory zase říkají, že nesmíme ohrozit sociální podmínky pracujících a životní prostředí.  Je třeba najít vyváženost, a proto je úloha EHSV zásadní.“

Druhý den plenárního zasedání byl hostem Jyrki Katainen, místopředseda Evropské Komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, který zahájil diskusi ke stanovisku EHSV k Investičnímu plánu pro Evropu. Komisař Katainen řekl: „Rada před pár týdny schválila obecný přístup k vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), to je nevídaná rychlost, a to naznačuje, že i přes veškerou skepsi je společný projekt Evropy realizovatelný. Často se tento fond spojuje s vytvářením kvalitních pracovních míst. Podle odborníků by fond v průběhu tří let mohl vytvořit 1,3 až 2,1 miliónů pracovních příležitostí. Nicméně samotný fond nepomůže, členské státy musí současně vytvářet příznivé politiky zaměstnanosti.“

506. plenární zasedání projednalo a přijalo tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a podnikatele:
  • NAT/633 Bezpečnost potravin a zajištění dodávek potravin
  • SOC/522 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – předběžné platby
  • REX/444 Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území
  • REX/410 Úloha udržitelného rozvoje a zapojení občanské společnosti do samostatných investičních dohod EU se třetími zeměmi
  • ECO/375 Přezkum správy ekonomických záležitostí
  • ECO/374 Investiční plán EU

pdfVýběr projednaných a přijatých stanovisek365.25 KB

pdfZpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV - březen 20152.11 MB (AJ)

pdfEHSV: Souhrn přijatých stanovisek na 506. plenárním zasedání278.04 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – evropské záležitosti
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět