Evropská rada o migraci a bezpečnosti

Důraz na strategii pro vnitřní bezpečnost, společný azylový sytém, EFSI a záruky pro mladé.


Ve dnech 15. – 16. 2016 v Bruselu zasedne Evropská rada. Ve svých závěrech se vrátí k tématu migrace, potvrdí své předešlé závěry k migrační trase přes východní Středomoří a potvrdí své závazky v souvislosti s naplňováním prohlášení EU-Turecko. Dále vyhodnotí dosažený pokrok v oblasti migračních partnerství s prioritními africkými státy a vyzve k legislativnímu pokroku ve věci Evropského fondu pro udržitelný rozvoj a iniciativ Evropské investiční banky.  Evropská rada vyzve ve svých závěrech nadcházející maltské předsednictví Rady, aby pokračovalo v rozšiřování konsensu v otázce reformy společného evropského azylového systému.

Evropská rada se bude zabývat vnitřní a vnější bezpečností s důrazem na naplňování strategie pro vnitřní bezpečnost. Dále vyhodnotí dohodu Rady a Evropského parlamentu nad směrnicí o boji proti terorismu a vyzve k pokroku ve vyjednávání také v případě legislativních návrhů týkajících se kontroly nabývání a držení zbraní a boje proti praní špinavých peněz.

V oblasti vnější bezpečnosti Evropská rada vyzve k posilování spolupráce a vyčlenění dalších zdrojů. Podpoří implementaci závěrů Rady k provádění Globální strategie EU, přivítá představení Akčního plánu pro evropskou obranu a vyzve k urychlenému posílení spolupráce EU s NATO.

Pokud jde o část věnovanou hospodářskému a sociálnímu rozvoji a mládeži, Evropská rada by měla přivítat dohodu Rady na prodloužení fungování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), vyzvat ke zvýšení úrovně ambicí v oblasti vnitřního trhu, podpořit pokračování záruk pro mladé a vyzvat k další práci na iniciativách Evropské komise představených v prosinci a zaměřených na podporu mládeže, včetně návrhu na zřízení evropského sboru solidarity.

Pokud jde o oblast vnějších vztahů, předpokládá se, že se Evropská rada bude zabývat ratifikací asociační dohody s Ukrajinou a aktuální situací v Sýrii.

BusinessEurope - Konfederace evropského podnikání posílá před zasedáním Evropské rady své tradiční poselství jejímu předsedovi Donaldu Tuskovi, ve kterém jasně deklaruje závazek evropských podniků přispět k opětovnému vytvoření podmínek pro to, aby se Evropská unie opět stala územím prosperity a bezpečnosti. Podniky potřebují k tomu, aby mohly vytvářet hodnoty a pracovní místa, jednodušší a lepší prostředí založené na účinných a do budoucna orientovaných politikách. Aby se Evropa opět stala místem pro investice a pracovní příležitosti, instituce EU a členské státy musí v zájmu posílení jednotného trhu a eurozóny držet stejný směr.

pdfDopis BusinessEurope Evropské radě673.17 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět