Pracovní program Evropských sociálních partnerů 2019-2021Na konferenci na vysoké úrovni v Bruselu dne 6. 2. 2019 evropští sociální partneři oficiálně představili a slavnostně podepsali svůj další společný víceletý program na léta 2019-2021. Tradice víceletých programů začala v roce 2004 a Svaz průmyslu a dopravy ČR měl možnost se do procesu příprav a implementace programů od začátku zapojit. Nový víceletý program se však od těch předešlých přece jen liší. Společně se změnou koordinace národních reformních procesů a zahájením prvního cyklu Evropského semestru v roce 2010 se úloha sociálních partnerů, charakter jejich spolupráce i jejich společných výstupů postupně měnila. Zatímco v uplynulých letech dávali evropští sociální partneři přednost společným dohodám, které se v první generaci překlápěly do směrnic EU (rodičovská dovolená, práce na dobu určitou, práce na částečný úvazek). Dohody druhé generace tzv. autonomní dohody (telework, stres na pracovišti, násilí a obtěžování na pracovišti) v dalších letech tuto legislativu EU nahrazovaly a byly implementovány přímo národními sociálními partnery.

V roce 2016 Evropská komise zveřejnila zlomový dokument zaměřený na posílení sociálního dialogu „Nový start pro sociální dialog“ a podepsala s evropskými sociálními partnery společnou deklaraci. Současným trendem je soustředit se především na kvalitu sociálního dialogu a účinné zapojení sociální partnerů do samotného procesu tvorby politik a realizace reforem. Jednání o novém programu nebylo jednoduché. Výsledný dokument je dynamickým kompromisem, který reaguje na změny ve světě práce v souvislosti s ekonomickou realitou Evropské unie. Ústředním bodem programu zůstává autonomní dohoda o digitalizaci, jejímž cílem je definovat pozitiva a negativa procesu digitalizace a jeho dopadu na trh práce. Ve společném programu se dále počítá se společnými aktivitami v oblastech jako oběhová ekonomika, zlepšení fungování trhů práce a systémů sociálního zabezpečení, psycho-sociální aspekty a rizika na pracovišti. Významnou součástí programu bude i společný projekt v oblasti rozvoje dovedností, který navazuje na společný Akční plán v oblasti celoživotního vzdělávání a kvalifikací. Společný program bude věnovat pozornost i posílení kapacity sociálních partnerů a využije výsledků práce podskupiny pro podporu a rozvoj sociálního dialogu založené v roce 2015.

Konference na vysoké úrovni dne 6. 2. 2019 se stala významným dnem pro sociální dialog. Význam sociálního dialogu byl navíc zdůrazněn účastí vrcholných zástupců střešních organizací zaměstnavatelů (BusinessEurope, SMEUnited, CEEP) a odborů (ETUC) i silnou reprezentací ze strany Evropské komise v čele s komisařkou Marianne Thyssen.

Maximme Cerutti, ředitel oddělení pro sociální věci BusinessEurope zahájil slovy: „Chceme ukázat Evropské komisi, že se sociální partneři shodli na společných prioritách a chtějí se společně podílet na tvorbě sociálních politik. Evropská unie se ocitla v politické nejistotě a sociální dialog může být jedním z nástrojů stabilizace a demokracie.“

V rámci konference proběhly dvě panelové diskuse: 1) Úloha sociálních partnerů pro fungování trhů práce a sociálních systémů, 2) Úloha sociálního dialogu v procesu digitalizace. V závěrečném kulatém stole na vysoké úrovni k budoucnosti sociálního dialogu vystoupili - Marinne Thyssen, komisařka EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti, a pracovní mobilitu, Marius-Constantin Budai, ministr práce a sociální spravedlnosti, Rumunska za RO PRES a generální ředitelé a ředitelky střešních organizací sociálních partnerů. Za Business Europe Markus Beyrer.

Vladimíra Drbalová
Zástupkyně SP ČR v Evropském sociálním dialogu
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět