BIAC v rámci Týdne OECD

Poselství Radě ministrů OECD: podporou investic a obchodu uvolnit soukromý potenciál

Poradní výbor pro průmysl a obchod při OECD (BIAC) se účastní Týdne OECD. Před zasedáním Rady ministrů OECD adresoval BIAC Radě společné poselství zaměstnavatelských a podnikatelských svazů zemí OECD, na jehož formulování se podílel i Svaz průmyslu a dopravy ČR. BIAC ve svém poselství konstatuje, že nyní členské státy OECD mají jedinečnou možnost, především podporou investic a obchodu, uvolnit velký potenciál soukromého byznysu pro růst a zaměstnanost.

Poselství BIAC adresuje OECD a ministrům tato hlavní doporučení:
  • Odstranit protekcionismus a vytvořit prostředí pro investice – na lokální úrovni a přes hranice, včetně předvídatelného, konzistentního a proporcionálního mezinárodního daňového režimu.
  • Vytvořit evidenci o překážkách obchodu přes hranice, včetně restrikcí toku dat přes hranice, a také o kontraproduktivních a zbytečných přeshraničních regulatorních režimech omezujících služby a ukazovat jejich negativní efekty na tvorbu pracovních míst a růst.
  • Vytvořit integrované politiky napříč všemi sektory, které posílí inovace a podpoří udržitelný růst a zaměstnanost v digitální ekonomice.
  • Podpořit koherenci politik k posílení inovací a investičních příležitostí pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice.
  • Vytvořit politické podmínky a proces dialogu k mobilizaci soukromých investic a financí v rozvojových zemích.

Dne 1. 6. 2015 se konalo zasedání Valné hromady BIAC, na jejíž agendě byly klíčové priority, politiky a projekty BIAC a zvyšování jeho vlivu. Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupoval viceprezident pro zahraniční vztahy a EU Stanislav Kázecký. 

pdfPoselství BIAC Radě ministrů OECD534.48 KB

pdfTisková zpráva BIAC s výzvou ministrům k odblokování investic v zájmu udržitelného rozvoje a pracovních míst564.68 KB (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět