Výroční konzultace BIAC s OECD

Diskuse v Paříži o správných politikách pro produktivní růst.

 

Dne 18. 1. 2016 se bude v Paříži konat pravidelná konzultace delegace BIAC s generálním tajemníkem Ángelem Gurríou, vedoucími politických výborů OECD a velvyslankyněmi a velvyslanci členských států při OECD. BIAC jako hlas globálního byznysu podporuje novou úlohu OECD definovanou v roce 2012 a podpořenou iniciativou „Nové přístupy k ekonomickým výzvám“ (NAEC), která byla reflexí na poučení se z finanční a hospodářské krize. OECD by ve své nové roli měla nejen koordinovat hospodářské politiky členských států, ale především pomáhat členským státům je formulovat. OECD bude také sehrávat stále výraznější úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu. V poslední době také stále více reaguje na aktuální výzvy vyplývající z globalizace světové ekonomiky (G-20, WTO).

Výběru správných politik pro hospodářský růst bude věnována diskuse mezi BIAC a OECD. BIAC přichází s poselstvím definujícím priority globálního byznysu pro rok 2016 „Volba politik pro produktivní ekonomiky“: otevření trhů a zlepšení investičního prostředí, regulatorní prostředí podporující růst produktivity, politické rámce pro inovace a digitální ekonomiku, podpora celoživotního vzdělávání a vytváření větších pracovních příležitostí.

pdfPoselství BIAC (AJ)492.03 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět