Priority BIAC v rámci Týdne OECD

Investice, strukturální reformy, produktivita a prosperita.
 
Dnes 31. května 2016 začíná v Paříži Týden OECD: Fórum OECD a zasedání Rady ministrů OECD. Letošní Fórum proběhne pod titulem „Produktivní ekonomiky, inklusivní společnosti“ a zaměří se na 3 témata, která jsou obsažena i v programu jednání ministerského zasedání Rady: 1) inklusivní růst a produktivita; 2) inovace a digitální ekonomika; 3) mezinárodní spolupráce při naplňování klíčových mezinárodních dohod uzavřených v roce 2015 (Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, globální Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj včetně cílů udržitelného rozvoje) a standardů (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS, automatická výměna informací v daňových záležitostech aj.). Téma produktivity, jejího měření a indikátorů, vazba k „Indexu lepšího života“ (Better Life Index) i souvislosti produktivity a inkluze jsou v rámci OECD předmětem intenzivní diskuse. Vyústění těchto diskusí se očekává v rámci Týdne OECD a promítne se rovněž do oficiálních dokumentů Rady.

Dne 30. května 2016 zasedala Valná hromada BIAC. Delegáti diskutovali o posílení vlivu BIAC vůči OECD, prioritách pro jeho aktivity a agendě OECD v oblasti investic a odpovědného podnikání v kontextu 40. výročí přijetí Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních společnostech. Deklarace je závazkem vlád na podporu transparentního prostředí pro mezinárodní investice a posílení pozitivního vlivu nadnárodních společností na hospodářský a sociální rozvoj, zavazuje členské země ke zlepšování investičního klima a povzbuzuje podniky k aplikování standardů odpovědného podnikání.

Delegáti projednali přípravu BIAC na Týden OECD a přijali poselství BIAC Radě ministrů OECD zaměřené na produktivitu, prosperitu a inkluzivní růst. Poselství tvoří 10 doporučení pro politiky členských zemí OECD v oblastech podporujících silnější a udržitelnější růst umožňující podnikům i lidem plně se zapojit v rámci svých ekonomik. „Vlády musí uznat základní roli podnikání a volných trhů, jestliže chceme využít růstový potenciál našich ekonomik, posílit produktivitu a v důsledku toho vytvořit více pracovních míst,“ řekl předseda BIAC Phil O’Reilly.

BIAC znovu zdůraznil nezbytnou potřebu strukturálních reforem ke zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity ekonomik. V rámci Valné hromady publikoval závěry šetření v oblasti hospodářských politik, kterého se spolu s dalšími 24 zaměstnavatelskými a podnikatelskými organizacemi ze zemí OECD zúčastnil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Z šetření vyplynuly jako hlavní prvky bránící produktivitě napříč ekonomikami regulatorní překážky, slabá infrastruktura, neodpovídající dovednosti a aspekty daňových systémů.

BIAC na Valné hromadě zvolil nové vedení na léta 2016 - 2018. Svaz průmyslu a dopravy ČR na Valné hromadě BIAC a Fóru OECD reprezentoval viceprezident Stanislav Kázecký.

pdfPoselství BIAC Radě ministrů OECD527.29 KB

pdfVýsledky šetření BIAC v oblasti hospodářských politik747.83 KB

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět