Závěry summitu G20 v Petrohradě

Byznys vyzval světové lídry k posílení růstu a tvorby pracovních míst.

Ve dnech 5. – 6. září 2013 se v Petrohradě sešli lídři G20, aby prodiskutovali možnosti posílení globální ekonomiky. Tuto oblast však zastínil konflikt v Sýrii, a tak v pořadí již osmý summit G20 nepřinesl mnoho nového.

Lídři přijali Petrohradskou deklaraci. Hlavní prioritou G20 zůstává posílení růstu a tvorby pracovních míst, tj. navrátit se k silnému, udržitelnému a vyváženému růstu bohatému na pracovní místa. G20 bude pokračovat v pokládání základů pro globální oživení a dlouhodobý růst.

Strategie k dosažení cílů G20 jsou obsaženy v Petrohradském akčním plánu. Jde zejména o:

  • podporu zaměstnanosti, v prvé řadě mladých lidí, a podporu inkluzivních trhů práce;
  • podporu dlouhodobých investic, zejména do infrastruktury a malého a středního podnikání, a přístup k finančním zdrojům;
  • podporu volného obchodu podle pravidel, včetně podpory silného multilaterálního systému, odmítání protekcionismu a podpory transparentnosti i v regionálních obchodních dohodách;
  • a provádění reforem financí s důrazem na udržitelné a zdravé veřejné finance, neboť růst založený na dluzích není udržitelný.

Jednou z hlavních otázek na agendě byla eroze základu daně a přesouvání zisku, iniciativa zemí G7 k zabránění snižování daňového základu legálními prostředky nadnárodními společnostmi. Lídři schválili Akční plán OECD - od roku 2015 by měla být ve všech zemích G20 zavedena automatická výměna informací v oblasti daní. BIAC plán OECD na revizi mezinárodních daňových pravidel přivítal: „Je nutné, aby mezinárodní daňový systém držel krok s globalizací a měnícími se obchodními modely.“

Deklarace také řeší otázku dodávek energií, efektivních technologií, klimatických změn a ochrany životního prostředí.

Lídři G20 dále:

  • ocenili úsilí a opatření EU k překonání krize, včetně budování bankovní unie;
  • schválili Petrohradský rozvojový výhled zaměřený na bezpečnost potravin, finanční inkluzi, infrastrukturu, rozvoj lidských zdrojů a mobilizaci domácích zdrojů
  • a schválili Petrohradský strategický rámec, na jehož základě bude pokračovat implementace závazků z Antikorupčního akčního plánu.

V rámci summitu proběhla řada jednání i se zástupci byznysu (B20) a odborů. Byznys adresoval lídrům svá doporučení v klíčových otázkách mezinárodní hospodářské agendy shrnutá v Bílé knize „Partnerství pro růst a pracovní místa“.

V červenci proběhlo v Moskvě zasedání ministrů práce G20. Zástupci BIAC a IOE při jeho příležitosti vydali společné prohlášení, ve kterém zdůraznili, že zdrojem růstu je soukromý sektor, kvalifikovaná a mobilní pracovní síla a politiky podporující investice. BIAC je toho názoru, že je nutné provádět strukturální reformy a konzistentní politiky, které podnítí podniky k tomu, aby investovaly a inovovaly a tím se postaraly o udržitelnou tvorbu pracovních příležitostí.

BIAC také G20 přispěl v oblasti financování dlouhodobých investic v sektorech ekonomiky,  jako je např. infrastruktura, institucionálními investory, např. penzijními fondy, pojišťovnami a státními investičními (suverénními) fondy.

Po Rusku předsednictví G20 převezme Austrálie. Její prioritou zůstane tvorba pracovních míst a aktivace lidí do práce.

G20 je skupina největších ekonomik světa, 19 států a EU. Celkově ekonomiky G20 představují 85% světového hrubého domácího produktu, 80 % mezinárodního obchodu a 2/3 světové populace.

Petrohradská deklarace G20 (AJ) [pdf 869 kB] + Akční plán (AJ) [149 kB]

Doporučení byznysu B20 v klíčových otázkách světové hospodářské agendy Bílá kniha B20: Partnerství pro růst a pracovní místa (AJ) [pdf 5,7 MB]

Tisková zpráva BIAC (AJ) [pdf 312 kB]

Stanovisko BIAC k erozi daňového základu a přesouvání zisků (AJ) [pdf 309 kB] + Akční plán (AJ) [pdf 4,3 MB]

Tisková zpráva Evropské komise k závěrům summitu G20 (AJ) [pdf 79 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět