Cizincům v ČR se automaticky prodlužuje platnost pobytu

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí v České republice, můžou po tuto dobu na českém území zůstat. Podniky tak nemusejí cizince propouštět, a to ani v případě, že jim skončila platnost původního pracovního nebo pobytového oprávnění.

Jedním z krizových opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti s pandemií koronaviru je i usnesení, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území ČR oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou po dobu trvání nouzového stavu oprávněni setrvat na českém území a minimálně po tuto dobu nemusí tedy řešit své pobytové záležitosti. Ve svém usnesení z 12. března 2020 o tom píše Vláda ČR, podrobně o tom informuje také web Ministerstva vnitra.

Zejména tedy není důvod tyto cizince z důvodu uplynutí původní platnosti pracovního nebo pobytového oprávnění (např. zaměstnanecká karta, modrá karta apod.) v době nouzového stavu propouštět. Některým cizincům by mohlo hrozit i to, že se nebudou vzhledem k opatřením na hranicích jednotlivých států moci dostat ani do své domovské země.

Další prodloužení platnosti nyní platných pobytových oprávnění i povolení k zaměstnání, a to pravděpodobně ještě o 60 dnů od skončení nouzového stavu, je již v řešení. O dalším vývoji vás budeme informovat.

kategorie Právní infoservis
zpět