Evropská komise přichází se svým investičním balíčkem

Juncker plní slib daný Evropskému parlamentu - posílit konkurenceschopnost Evropy, stimulovat investice a podchytit rizikovější projekty. .

Novým nástrojem bude Evropský fond pro strategické investice. Problémem nejsou peníze, ale nedostatek rizikové kapacity.

Evropa nutně potřebuje vlastní investiční plán. V důsledku ekonomické a finanční krize se od roku 2007 výrazně snížila úroveň investic - o 15 %. To má ve svém důsledku negativní vliv na ekonomické oživení, vytváření pracovních míst, dlouhodobý růst a konkurenceschopnost. Je proto potřeba zahájit akce na různých frontách současně, a to jak na nabídkové, tak poptávkové straně ekonomiky. 

Nový a jiný přístup k investicím

  • Nové finanční nástroje (Evropský fond pro strategické investice - EFSI) v rámci partnerství s Evropskou investiční bankou (EIB)
  • Seznam projektů na úrovni EU a posílená podpora rozvoje projektů prostřednictvím uživatelsky přívětivější technické pomoci
  • Stabilnější, předvídatelné regulatorní prostředí příznivé pro podnikání.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Půjde o specializovaný fond, jehož správcem a organizátorem bude Evropská investiční banka (EIB) a jež bude spolufinancován EIB a Evropskou komisí.  Fond bude financovat strategické projekty v celé EU v oblastech infrastruktury, jako jsou širokopásmový přenos, energetika a doprava; vzdělávání, výzkum a inovace; energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost.  Část nového financování bude vyhrazena na podporu investic malých a středně velkých podniků a podniků se střední tržní kapitalizací prostřednictvím Evropského investičního fondu (EIF).

EFSI by se měl zaměřit na strategické investice a měl by být atraktivní pro soukromé investory, neboť na sebe vezme složitější a rizikovou část transakce.

Multiplikační efekt a likvidita do reálné ekonomiky

Z rozpočtu EU bude poskytnuto 16 miliard euro a EIB přispěje dalšími 5 miliardami euro v podobě rizikové kapacity. Společně se tak bude aktivovat minimálně 315 miliard euro dalších investičních prostředků. Projekty by však neměl investovat jen soukromých sektor, podle Evropské komise je ve finančních institucích a v korporátním sektoru k dispozici dostatek likvidity a mnoho členských států vykazuje navíc vysokou úroveň soukromých úspor.

Generální ředitel BUSINESSEUROPE Markus J. Beyrer komentoval návrh Evropské komise slovy: „Doufáme, že finanční pákový efekt stanovený v investičním plánu bude dosažitelný. Ovšem musíme zaručit, že projekty, které budou předloženy, budou skutečně ty, které by bez tohoto nového fondu nemohly být financovány.“

Investiční plán pro Evropu  (COM(2014) 903) (AJ) [pdf 939 kB] + více informací zde

Tisková zpráva BUSINESSEUROPE (AJ) [pdf 147 kB]

Očekávání BUSINESSEUROPE od investičního plánu EU (AJ) [pdf 1 MB]

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k investičnímu plánu EU 

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět