Stanovisko SP ČR k obnovené iniciativě CCCTB

Svaz průmyslu obecně považuje záměr zjednodušení pro mezinárodně působící firmy v podobě jasných a jednotných pravidel pro plnění daňových povinností za pozitivní, nicméně nesouhlasíme u takto zásadní a komplikované změny s povinným režimem. Zajištění jednoznačné úpravy všech konkrétních situací z praxe na základě složitosti současných daňových systémů považujeme za velmi obtížné a na základě předloženého návrhu nelze jednoznačně potvrdit, že bude vše připraveno tak, aby pro firmy byl skutečně přínos jednoznačný.

Dalšími připomínkami jsou - odložení účinnosti u směrnice o společném daňovém základu alespoň na rok 2020, zvýšení odečitatelné položky na výzkum a vývoj na 100 %, zachování investičních pobídek ve formě daňové slevy, zachování odečitatelných položek na odboné vzdělávání a na handicapované zaměstnance, zavedení komponentního odepisování a další.

Celé stanovisko naleznete zde.

Václav Franče
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět