Propojení zákona o účetnictví a udržitelnosti je nevhodné

Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažuje za vhodný předešlý průběh schvalování a připojení právní úpravy udržitelnosti do nového zákona o účetnictví.

Nový zákon o účetnictví byl důkladně připravován několik let a obsahuje poměrně složitou úpravu, zejména pokud má být (a měl by být) projednáván spolu se související novelou zákona o daních z příjmů. Takto komplexní legislativu s řadou doprovodných návazností je nutné projednat důkladně a pokud možno s dostatečnou časovou rezervou. Stanovisko SP ČR k návrhu zákona o účetnictví je k dispozici zde.

SP ČR je přesvědčen, že forma schválení právní úpravy k udržitelnosti (mimo připomínkové řízení) a její připojení do nového zákona o účetnictví je nestandardní a nevhodné. Poměrně krátká lhůta nutná k implementaci úpravy k udržitelnosti také může vytvářet zbytečný časový tlak na rychlé přijetí zákona, což by mělo negativní vliv na kvalitu zpracování legislativy, která byla připravovaná řadu let.

Z těchto důvodů doporučujeme vložit právní úpravu udržitelnosti do jiných projednávaných zákonů, například do návrhu novely zákona o obchodních korporacích.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět