Stanovisko k žádosti o souhlas se systémovým navýšením funkčních míst TA ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje navýšení personálních kapacit Technologické agentury ČR (TA ČR) od roku 2017 o 15 funkčních míst.
 
Audit činnosti TA ČR a Audit personálních kapacit TA ČR, provedené v roce 2016 a 2017, poukázaly na klíčový problém TA ČR, kdy roste počet alokovaných prostředků směrem k příjemcům, jsou připravovány nové programy a výzvy (včetně snahy o zohlednění aktuálních trendů v oblasti VaVaI), implementovány interní projekty za účelem zefektivnění činností TA ČR, ale není s tím spojeno dostatečné personální zajištění.

Předkládaná žádost nemění celkové výdaje kapitoly TA ČR, a proto nemá dopad na státní rozpočet. Zvýšení nákladů spojených s personálními změnami bude totiž kompenzováno na úkor položky Nákup ostatních služeb.

Svaz v uvedeném opatření vidí zlepšení služeb TAČR v podobě lepší práce s žadateli a zkvalitnění podpory řešení aktuálních témat výzkumu a vývoje prostřednictvím vypisovaných výzev, a tím posílení konkurenceschopnosti ČR.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět