Stanovisko k Definicím druhů výsledků výzkumných organizací

Svaz žádá o přepracování definic, aby reagovaly na nové poznatky VaV a reflektovaly i definice Frascati manuálu.
 

 

Na ten se odvolává i Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Dále Svaz také předkládá připomínky, které mají upravit nebo alespoň zpřesnit definice uvedené v připomínkovaném dokumentu, aby nedošlo ke zhoršení současné situace. Vzhledem k neakceptaci dřívějších návrhů a připomínek řady subjektů (SP ČR, AVO, TA ČR a dalších) žádá, aby alespoň jeho současné připomínky byly přijaty.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět