Stanovisko k Návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2019 s výhledem

Svaz průmyslu a dopravy ČR má k návrhu Úřadu vlády ČR zásadní připomínky.
 
SP ČR žádá přepracování materiálu zejména s ohledem na snížení předpokládaného rozpočtu v roce 2019 o 1 mld. Kč, což se dotkne zejména TA ČR a MPO. V návrhu usnesení vlády je dále potřeba odstranit některé nadbytečnosti a v předkládací zprávě žádá Svaz vysvětlení jednotlivých usnesení vlády a zdůvodnění úspor.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět