Stanovisko k návrhu výdajů na VaVaI na 2016 a 2017

Stanovisko k materiálu "Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017".

Svaz průmyslu a dopravy České republiky uplatňuje následující připomínky:

1.         Požadujeme odstranit rozpor mezi ambiciózními návrhy RVVI a návrhem MF ČR. Tento stav se opakuje poslední tři roky, přičemž výsledkem je stagnace výdajů na VaVaI
v zákonech o státním rozpočtu ČR (2012 - 26,6 mld. Kč, 2013 - 26,1 mld. Kč, 2014 - 26,6 mld. Kč) s negativními dopady na konkurenceschopnost ČR.

Návrh SR VaVaI 2015 - 2017 předložený RVVI, jehož příprava trvala pět měsíců (Směrnice pro přípravu SR VaVaI 2015 - 2017 byla schválena 20. 12. 2013) požaduje nárůst výdajů na
r. 2015 o 2,8 mld. Kč, do r. 2017 o 5,3 mld. Kč. MF ČR ale s žádným nárůstem výdajů SR VaVaI nepočítá, ve svém květnovém návrhu naopak předpokládá mírné snížení výdajů na činnost orgánů ve VaV (stejně jako u jiných resortů).

Zásadní připomínka

2.         Odůvodnění navýšení výdajů v předkládací zprávě není vždy korektní. Např. u AV ČR není deficit 650 mil. Kč - r. 2009 byl z řady důvodů atypický a v r. 2008 byly institucionální výdaje AV ČR jen o 172 mil. Kč vyšší než v r. 2014. Zvýšení výdajů AV ČR o 233 mil. Kč na r. 2015 tak představuje navýšení o 61 mil. Kč (ve srovnání s r. 2008), nikoliv "podfinancování AV ČR". Vedle toho AV ČR neodkládá investice do infrastruktury, jak ostatně ukazuje také kritický závěr 13/06 NKÚ z r. 2013 týkající se hospodaření
s investičními prostředky AV ČR (http://www.nku.cz/kon-zavery/K13006.pdf).

Zásadní připomínka

3.         Plošné zvýšení výdajů na rozvoj všech výzkumných organizací o 300 mil. Kč rovněž neplní deklarované cíle uvedené v předkládací zprávě. Stejně jako v minulých letech bude dopad plošného navýšení těchto výdajů minimální resp. nulový.

Zásadní připomínka

4.         Naproti tomu navržené zvýšení výdajů TA ČR o 595 mil. Kč na r. 2015 pokrývá jen cca jednu třetinu výdajů na programy již schválené vládou (zejm. u programu EPSILON).

Přitom již při změně výdajů na program o 20 % je nutné přehodnotit jeho cíle (§ 5 odst. 3 písm a) zákona č. 130/2002 Sb.). V této souvislosti není vysvětleno proč "I některé programy TA ČR již částečně slouží k substituci nedostatečné institucionální podpory" a jak je možné nejen tolerovat substituci institucionální podpory účelovou (což odporuje např. rozpočtovým pravidlům - prostředky slouží k jinému účelu, než na který byly schváleny), ale dokonce to uvádět jako argument.

Zásadní připomínka

5.         Pokles výdajů v kap. MPO (na r. 2015 o 700 mil. Kč) nebyl v rozporu s usnesením vlády č. 936/2012 aj. využit ke zvýšení výdajů kap. TA ČR (ta roste jen o 595 mil. Kč), ale byl částečně (105 mil. Kč) využit pro posílení výdajů ústavů AV ČR a vysokých škol. K tomu je nutné upozornit, že u poloviny výdajů TA ČR jsou příjemci rovněž ústavy AV ČR a vysoké školy, takže fakticky dochází ke snížení výdajů s bezprostředním dopadem na konkurenceschopnost ČR v r. 2015 o dalších 400 mil. Kč a to při navrženém nárůstu výdajů SR VaVaI 2015 o 2,7 mld. Kč.

Zásadní připomínka

6.         Požadujeme akceptovat návrh TA ČR u Programu TA ALFA na rok 2015 s ohledem na uzavřené smlouvy a předpokládané uzavřené smlouvy ve veřejné soutěži ALFA 4. RVVI navržená částka 1 432 511 tis. Kč je podstatně nižší než požadavek TA ČR ve výši 1 632 511 tis. Kč.

Zásadní připomínka

Závěr

Předložený návrh SR VaVaI 2015-2017 zpracovaný RVVI odráží její složení a nadále v rozporu s cíli uvedenými v předkládací zprávě posiluje závislost ústavů AV ČR a vysokých škol na státní podpoře a naopak dále dramaticky redukuje výdaje na průmyslový výzkum a vývoj s bezprostředními dopady na konkurenceschopnost ČR.

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 28. května 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět