Stanovisko k Novele vyhlášky o finančním vypořádání

Svaz uplatnil stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Svaz požaduje zejména doplnění materiálu o přechodná ustanovení, která budou řešit způsob vypořádání stále řešených projektů výzkumu, vývoje a inovací. Dále by měla být novela v souladu se zákonem 130/2002 Sb. Svaz žádá také o zahrnutí výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět