Stanovisko k novele zákona o hospodaření energií

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu novely zákona o hospodaření energií, který představuje jeden z páteřních předpisů regulace odvětví energetiky v ČR. Požadujeme přepracování zejména pasáží týkajících se postavení a funkce energetických specialistů, a to jak v pozici fyzických osob, tak osob právnických, které svoji činnost vykonávají prostřednictvím tzv. určených fyzických osob.
 

Nad rámec uvedeného bychom rovněž uvítali, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu rozpracovalo další klíčové předpisy (novelizace Energetického zákona, novelizace Zákona o podporovaných zdrojích energie) do podoby, v níž budou uvolnitelné do MPŘ. Dynamický vývoj v oblasti energetiky si žádá aktualizaci klíčových legislativních materiálů.

Celé stanovisko je ke stažení zde.

Pavel Farkač
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět