Svaz nepodporuje návrh zrušit povinnost přimíchávat biologické složky do PHM

Svaz průmyslu a dopravy ČR doporučuje Vládě ČR k návrhu poslanců na vydání zákona o ochraně ovzduší, ve smyslu zrušení povinnosti přimíchávat biologické složky do pohonných hmot přijmout nesouhlasné stanovisko.

Považujeme za nezbytné upozornit na to, že poslanecká iniciativa opomíjí závazky České republiky vyplývající z evropské klimaticko-energetické legislativy, zejména pak závazek na plnění cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě v dopravě v roce 2030. Tento podíl musí podle Nařízení o správě energetické unie v návrhu Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu činit minimálně 14 %. Na konci roku 2017 byl uvedený podíl v ČR cca 6,6 %, když podstatnou část, cca 4,9 %, tvořila biopaliva první generace. Svaz průmyslu a dopravy je přesvědčen, že splnění cíle roku 2030 bez zachování stávajícího podílu biopaliv první generace je v zásadě nereálné.

Více zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět