Stanovisko k Seznamu strategických objektů a definici scénářů výpadku dodávek elektrické energie

SP ČR považuje předkládaný materiál za srozumitelně a věcně zpracovaný.

Doporučujeme nicméně, aby předkladatel zvážil provazbu na právě novelizovaný zákon o vodách a zároveň aby byl zohledněn trend decentralizace v elektroenergetice, v jehož světle se výkonové hodnoty pro zařazení zařízení mezi prvky kritické infrastruktury mohou ukázat neudržitelnými, resp. nedostatečnými ve vztahu k prevenci a řešení krizových situací a stavu nouze.

Zároveň přikládáme připomínky provozovatele přenosové soustavy a pokládáme za vhodné, aby se jimi MPO v plném rozsahu zabývalo, neboť se jedná o klíčového aktéra při jakýchkoliv krizových scénářích a stavech nouze v energetice.

Stanovisko nalezente zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět