Svaz uplatnil připomínky k vyhlášce o licencích v energetice

V rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb..

Svaz uplatnil několik technických připomínek týkajících se příloh k vyhlášce. Ty se týkají doplnění podepisujících osob, nových plynů, rozšíření počtu znaků a aktualizace o používané formy komunikace.

Všechny připomínky naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět