Stanovisko k Národní koncepci realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (červen 2019)

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje koncepci za velmi dobře zpracovanou a děkuje Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a ostatním resortům za možnost podílet se na tvorbě a nastavení programového období 2021-2027. Ke koncepci přikládáme pouze dílčí připomínky.

Celé stanovisko naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět