Stanovisko k novele vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů

S návrhem posunutí termínu pro povinnost provedení ověření účinnosti technologie úpravy kalů (hygienizace) souhlasíme. Doporučujeme však znovu posoudit nutnost zpřísnění limitů mikrobiologických kritérií. Tento požadavek považujeme za neopodstatněný.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět