Připomínky Svazu k návrhu Zásady cenové regulace ERÚ pro období 2021-2025

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) předložil připomínky v rámci veřejné konzultace Energetického regulačního úřadu (ERÚ) k návrhu Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Zásady cenové regulace považuje SP ČR za zcela zásadní dokument, který bude ovlivňovat rozvoj sektorů elektroenergetiky a plynárenství v následujících minimálně pěti letech, avšak i s významným dopadem za tento časový horizont.V Zásadách cenové regulace SP ČR postrádá představení záměrů ERÚ, kterých chce v rámci své působnosti dosáhnout. SP ČR považuje za nezbytné, aby v Zásadách cenové regulace byly zohledněny a provázány i dlouhodobé strategické cíle státu v oblasti energetiky, tj. zejména Státní energetická koncepce, Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, Národní akční plán pro chytré sítě, Národní akční plán čisté mobility nebo např. Národní akční plán energetické účinnosti. ERÚ by měl v Zásadách cenové regulace jednoznačně definovat, jakých cílů v oblasti své působnosti chce dosáhnout a následně tomuto stavu přizpůsobovat regulačně-legislativní rámec, a to např. formou a způsobem cenové regulace nebo nastavením tarifní struktury.

Lze důvodně očekávat, že adaptace na bezprecedentní transformaci energetického sektoru způsobenou zejména klimaticko-energetickými cíli EU bude kapitálově náročná a je proto nezbytná maximální efektivita vynakládání prostředků, aby se minimalizovalo promítnutí ceny energie, které zaplatí firmy i domácnosti. Zcela nezbytným krokem v kapitálově náročném odvětví, které podléhá silné regulaci ze strany státu a které má zcela zásadní strategický význam nejen z pohledu průmyslu, ale i každodenního života občanů, je zpracování dlouhodobé strategie a definování cílů, kterých má být dosaženo.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět