Stanovisko k návrhu vyhlášky o energetické náročnosti budov

Svaz průmyslu a dopravy předkládá jednu připomínku, ve které požaduje vyjasnit definici optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné pohody. 

Z předloženého návrhu není zřejmé, co vše určuje „optimální úroveň zdravého vnitřního prostředí, kvality vnitřního vzduchu a tepelné pohody“. Zda je tento stav vymezen např. odpovídajícími technickými normami (pak je vhodné v návrhu vyhlášky alespoň formou poznámky pod čarou na tyto normy odkázat), nebo jiným způsobem.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět