Stanovisko k návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá zásadní posílení podpory zavádění alternativních paliv ze strany státu. Na základě nové evropské legislativy a technologického pokroku automobilový průmysl postupně přechází k produkci nízkoemisních vozidel. Tento přechod je ale nutné kromě podpory výstavby dobíjecích a plnících stanic podpořit i dalšími kroky ze strany veřejného sektoru. Veřejný sektor by měl jít příkladem, a to mj. zaváděním čisté mobility ve městech, kde budou největší pozitivní dopady na životní prostředí.

K materiálu přikládáme připomínky směřující k lepšímu zacílení či upřesnění podpory. Zákon by se např. měl vztahovat i na silniční vozidla kategorie SS, zároveň by ale měla být zavedena výjimka pro vozidla určená k odstraňování poruch sítí elektrického vedení. Dále nám chybí obdobná podpora pro bezemisní železniční dopravu.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět