Stanovisko k vyhlášce, kterou se stanoví dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

SP ČR podporuje pro společné povolení předkládání dokumentace v omezeném rozsahu. Žádáme však ze souhrnné technické zprávy vypustit požadavky netýkající se staveb pozemních komunikací.

Stanovisko naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět