Uplatnili jsme stanovisko k termínu implementace v rámci změny zákona o spotřebních daních a DPH

CÍL novelizace

  • Svaz průmyslu uplatnil připomínky k novelizaci zákona o spotřebních daní a DPH. Jde o povinnou implementaci právních předpisů Evropské unie v oblasti spotřebních daní a daně z přidané hodnoty.

HLAVNÍ PŘIPOMÍNKY SVAZU PRŮMYSLU

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR v obecné rovině doporučuje nezavádět změny, které mají na podnikatelský sektor dopady, či je nezavádět v termínech, které např. EU přímo nevyžaduje.
  • Naše Programové prohlášení pro rok 2021 konkrétně uvádí: „Implementace předpisů, které komplikují a prodražují podnikání, by neměla jít na rámec požadavků směrnic.“ Naše zásadní připomínka je tak ve smyslu této zásady, protože při implementaci není vhodné stanovovat nejdřívější možné termíny, pokud sama směrnice umožňuje využít určitého období, aby se soukromý sektor, vzhledem k národním podmínkám, mohl na změny vyžadující náklady vhodně připravit. 
Naše stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět