Stanovisko k Návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu potřeby naplnění zmocnění k vydání vyhlášky daného zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon“). 

Vzhledem ke specifičnosti vyhlášky najdete konkrétní návrhy potřebných úprav zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět