Vyjádření k nařízení EK, které stanovuje pokyny ke kritériím udržitelnosti lesní biomasy

Svaz k návrhu prováděcího nařízení Evropské komise, kterým se stanovují pokyny ke kritériím udržitelnosti lesní biomasy podle článku 29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů navrhuje několik úprav, které zajistí, aby lesní biomasa měla nadále důležitou roli v energetické tranzici.
Nařízení by se proto mělo zaměřit na důkladné a harmonizované provádění stávajících přísných kritérií udržitelnosti. Svaz dále navrhuje umožnit některé definice, které se například týkají nakládání zbytků po těžbě na úrovni členských států. Nařízení by mělo také pamatovat při vykazování emisí odvětví LULUCF a plnění kritéria LULUCF na přírodní katastrofy – bouře nebo lesní škůdce nebo změny charakteru lesů.
Celé stanovisko zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět