Stanovisko k Vyhodnocení Stáítního programu na podporu úspor energie a využití OZE...

Stanovisko SP ČR k materiálu „Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí“.

Připomínky

Svaz průmyslu a dopravy ČR obdržel v rámci mezirezortního připomínkového řízení materiál „Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí“.

Program EFEKT je zřízen na základě příslušného ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a slouží Ministerstvu průmyslu a obchodu k pozitivnímu ovlivňování úspor energie v České republice.

Zásadní připomínky k jednotlivým kapitolám nemáme.

Doporučení

Nedostatkem předloženého vyhodnocení státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie za minulý rok se však jeví uvádění pouze souhrnných dat, která v materiálu nejsou rozklíčována na jednotlivé projekty s konkrétním věcným zaměřením a převážně
i neuvedení příslušných důvodů zamítnutí jednotlivých žádostí v návaznosti na jejich projednání
v hodnotitelské komisi.

Za účelem dosažení vyšší transparentnosti státního programu na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů energie doporučujeme, aby v rámci vyhodnocení programu s tímto zaměřením v příslušném roce byl uvedený i seznam žadatelů o podporu projektu, věcné zaměření projektu, finanční krytí jednotlivých akceptovaných akcí a konkrétní důvody případného zamítnutí žádosti o podporu.

Podrobnější vyhodnocení státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie by rovněž přispělo k motivaci potenciálních žadatelů o podporu a případně
i k přesnějšímu zacílení konkrétních akcí v rámci vymezených konkrétních aktivit pro následující rok.

V Praze 20. června 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět