Stanovisko k návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace

Návrh rozpočtu

 • V předkládaném návrhu Rady ro výzkum, vývoj a inovace jsou celkové výdaje SR na VaVaI včetně spolufinancování navrženy takto:
  • na r. 2022 ve výši 39 353 602,4 tis. Kč,
  • na r. 2023 ve výši 40 426 598,6 tis. Kč,
  • na r. 2024 ve výši 41 167 837,0 tis. Kč.
 • Návrh výdajů vychází z vládou schválených střednědobých výhledů. V roce 2022 je celkový objem financování navržen o 1,3 mld. Kč vyšší, než platný střednědobý výhled, pro rok 2023 je navržen o 2,4 mld. Kč vyšší a na rok 2024 o 2,5 mld. Kč vyšší oproti výchozímu návrhu.

Stanovisko Svazu průmyslu

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje a podporuje navýšení prostředků na výzkum, vývoj a inovace v letech 2022 až 2024 nad platný střednědobý výhled.
 • Pokud Vláda ČR chce podpořit ekonomiku země po období covidu a v souladu s Inovační strategií ČR 2030 akcelerovat konkurenceschopnost ČR, je nezbytné investovat do oblasti VaVaI, především do aplikovaného výzkumu.
 • Inovativní firmy potřebují vzhledem k probíhající pandemii podpořit ve svém úsilí zvýšit svou konkurenceschopnost, produktivitu a postavení na zahraničních trzích, což se vrátí státu v následujících letech především v podobě vyššího odvodu daní.
 • Z těchto důvodu v připomínkách žádáme vyšší podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Hlavní připomínky Svazu průmyslu

 • Svaz žádá o zvýšení účelových výdajů v kapitole TA ČR v roce 2022 o 91 mil. Kč (na 5,5 mld. Kč), v r. 2023 o dalších 200 mil. Kč (na 5,7 mld. Kč) a v roce 2024 o dalších 300 mil. Kč (na 6 mld. Kč).
 • Požaduje zvýšení nárůstu v kapitole MPO tak, aby byly zajištěny aktivity programu MPO CFF (2020 – 2024) pro podporu inovací, kde v r. 2024 dochází k poklesu výdajů o 220 mil. Kč.
Celé stanovisko zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět