Stanovisko k Podpoře start-upů a spin-offů v souvislosti s Národním plánem obnovy

Podpora investic do vzniku a rozvoje start-upů a spin-offů v ČR v souvislosti s přípravou naplňování Národního plánu obnovy ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR předkládá materiál v souvislosti s realizací reformy Národního plánu obnovy, komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie – reforma 1.4.2: Nastavení uceleného systému institucionální podpory investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, a nových technologií a přípravou / provedením na ni navázaných investic a doprovodných aktivit.

Pro dosažení vytyčených uvedených cílů tak materiál navrhuje následující nástroje:
  1. Program podpory podnikání, zejména studentských startupů (realizace CzechInvest),
  2. Pracovní skupina pro podporu startupů a spin offů (realizace MPO),
  3. Pilotní koinvestiční pre-seed fond pro startupy se zvláštní podporou strategických technologií (realizace MPO + správce fondu),
  4. Pilotní univerzitní spin-off fond technologického transferu (realizace MPO + správce fondu),
  5. Pilotní fond fondů na podporu strategických regulovaných odvětví (realizace MPO + správce fondu).

Hlavním cílem je pozitivní změna výše popsané situace a využití aktuálních příležitostí v ČR k podpoře až radikálních inovací. A to především v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou a výše uvedených strategických technologiích, které mají buď význam pro zvládání a překonání krizových situací nebo potenciál uspět v mezinárodní konkurenci.

Nejvhodnějším nástrojem pro překonání těchto problémů a dosažení vytyčeného cíle je nastavení spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem tak, aby se mohli soukromí investoři pohybovat v rámci státem předem vymezených kritérií pro využití veřejných prostředků.

Pozice SP ČR

SP ČR navrhuje dopracování materiálu např. o analýzu současného stavu inovačních ekosystémů, větší zapojení organizací, které se podpoře podnikavosti a studentských startupů dlouhodobě věnují, nebo zdůrazňuje potřebu řešení nedostatečného dealflow (skutečnost, že v ČR vzniká málo technologických startupů připravených na investici).

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět