Připomínky ke strategickému rámci cirkulární ekonomiky

Vypracování Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 má reflektovat nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu České republiky.

Stanovisko SP ČR 

Svaz dlouhodobě sleduje přípravu tohoto dokumentu a vnímá jeho důležitost. Ve svém stanovisku dává náměty a připomínky například v otázkách využití energetického potenciálu odpadů či kalů nebo upřesnění u možných metod recyklace. 

Celé stanovisko najdete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět