Stanovisko ke Koncepci rozvoje metrologie 2022-2026

 

Koncepce rozvoje metrologického systému ČR 2022 -2026

Koncepce rozvoje metrologického systému ČR pro období let 2022 – 2026 bude reagovat na nové potřeby národního hospodářství a změny v oblasti vědecké a legální metrologie v evropském a celosvětovém prostředí.

Při zvyšování kvality života bude rozvoj Národního metrologického systému NMS zaměřován na zajištění správnosti měření v obchodních vztazích, při poskytování zdravotní péče, při sledování stavu životního prostředí a při ochraně bezpečnosti občanů. V oblasti mezinárodních vztahů a spolupráce je zásadním členství České republiky v celosvětových a v evropských organizacích, které se zabývají metrologií, s cílem spolurozhodovat v otázkách vývoje a sjednocování metrologie, zajistit kvalitu metrologických činností tak, aby vytvářela podmínky pro uznatelnost měření a vytvořila tak podmínky pro rozvoj volného pohybu zboží a služeb.

Stanovisko SP ČR

SP ČR upozorňuje, že Koncepce by se měla mimo jiné více zabývat možným střetem zájmů a kumulací kompetencí a pravomocí v oblasti metrologie a případně osvětlit tuto situaci. Nejde o zpochybňování metrologického systému, ale o snahu a potřebu případné problémy blíže vysvětlit a dostatečně ošetřit.

Dále z našeho pohledu chybí větší důraz na problematiku metrologie v oblasti teplárenství.

Celé stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět