Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Nařízení vlády je vydáváno ve vazbě na schválenou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a vychází z požadavků směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II). Nařízení vlády stanovuje vstupní suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv v podobě čistých biopaliv, bioLPG a bioCNG/LNG, specifikuje recyklovaná paliva, kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu. Dále nařízení vlády specifikuje paliva, kterými dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty zajistí splnění povinnosti minimálního podíl energie z obnovitelných zdrojů. Návrh nařízení vlády dále upravuje kritéria udržitelnosti biopaliv, neboť směrnicí RED došlo k jejich dílčím změnám.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz požaduje uvést návrh nařízení vlády do souladu s textem směrnice RED II.
  • Svaz požaduje doplnit definice, které používá směrnice RED II, bez kterých nelze směrnici implementovat.
  • Některé definice a textace jsou nepřesné směrnici RED II.

 Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět